อัญมณีประจำเดือนเกิด

 

%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1

มกราคม: January

อัญมณีที่ใช้คือ โกเมน (Garnet) เป็นพลอยนำโชคช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว

 

 

%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

กุมภาพันธ์: April

อัญมณีที่ใช้คือ อะเมทิสต์ (Amethyst) ช่วยทำให้จิตใจสงบและคุ้มครองผู้เดินทาง

 

 

%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1

มีนาคม: March

อัญมณีที่ใช้คือ อะความารีน (Aquamarine) ทำให้จิตใจสงบมีความซื่อสัตย์ และคุ้มภัยทางทะเล

 

 

diamond

เมษายน: April

อัญมณีที่ใช้คือ เพชร (Diamond) หรือเพทายสีขาว ช่วยให้ในด้านความรักและมีอำนาจเหนือผู้อื่น

 

 

5

พฤษภาคม: May

อัญมณีที่ใช้คือ มรกต (Emerald) หยก (Jade) ทำให้ผู้สวมใส่อุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย ร่มเย็น

 

 

%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%82-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99

มิถุนายน: June

อัญมณีที่ใช้คือไข่มุก (Pearl) และมุกดาหาร (Moon Stone) ช่วยให้อายุยืน ขจัดพิษร้ายและป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ

 

 

3

กรกฎาคม: July

อัญมณีที่ใช้คือ ทับทิม (Ruby) เชื่อว่าจะทำให้สมหวังในความรัก และทำให้ชีวิตคู่มั่นคงยืนยาว

 

 

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1

สิงหาคม: August

อัญมณีที่ใช้คือ เพอริดอท (Perridot) คาร์เนเลี่ยน (Carnelian) เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่สวมใส่มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าหาญ มีอำนาจ และชื่อเสียง

 

 

%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99

กันยายน: September

อัญมณีที่ใช้คือ ไพลิน (Blue Sapphire) ทำให้ผู้ที่สวมใส่มีคนรักใคร่เมตตา เป็นที่ศรัทธาของผู้อื่น สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ

 

 

%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%a5-%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1

ตุลาคม: October

อัญมณีที่ใช้คือ โอปอล (Opal) และทัวร์มาลีนสีแดง (Rubellite) จะทำให้มีความสุข นำโชคดีมาสู่เจ้าของและรักษาโรคบางอย่างได้

 

 

%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%a1-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99

พฤศจิกายน: November

อัญมณีที่ใช้คือ บุษราคัม (Yellow Sapphire) โทแพซ (Yellow Topaz) ช่วยนำมาสู่ความโชคดี และเป็นมิตรภาพ

 

 

%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%aa-%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1

ธันวาคม: December

อัญมณีที่ใช้คือ เพทายสีฟ้า (Blue Zircon) เทอควอยส์ (Turquoise) จะช่วยทำใหร่มเย็น รุ่งเรือง และมีพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่