หน่วยงานทางทหารสหรัฐอเมริกา

ได้รับเชิญจากทหารเรือไทย พาทหารเรืออเมริกันดูงานที่สมาคม
วันที่ 2 มี.ค 63

Read more

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

เทศบาลท่าช้างพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค โควิด-19 ณ สมาคม
วันที่ 3 มี.ค 63

Read more

รัฐมนตรีพาณิชย์ ท่านจุรินทร์

พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ พร้อมคณะ
วันที่ 8 ก.พ 63

Read more

ข้อมูลความเป็นมาพลอยจันทบุรี

เหมืองพลอยเมืองจันท์

จากอดีตสู่ปัจจุบัน พลอยเมืองจันท์ได้สร้างชื่อเสียงให้ดังไปทั่วโลก ทั้งชนิดของพลอย และฝีมือการเจียระไนพลอยที่สวยที่สุดจนเป็นที่ยอมรับของพ่อค้าพลอยทุกประเทศ อีกทั้งเมืองจันท์ยังมีภูมิปัญญาเรื่องการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยความร้อนอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นความลับสำคัญของคนทำพลอยเมืองจันท์เลยก็ว่าได้ จึงทำให้จังหวัดจันทบุรีเป็นที่รู้จักของพ่อค้าพลอยทั่วโลก

อดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์

ตำแหน่ง นายกสมาคม
เเหล่งข้อมูลต่างๆ

พิพิธภัณฑ์

แหล่งกำเนิดพลอย

เเหล่งที่มาของเเหล่งเเร่อัยมณี สินทรัพย์ในดินที่เป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้เเปรรูปเป็นอัญมณี.

การเผาพลอย

การเเปรสภาพของเเร่ดิบเปลี่ยนสถานะ เเละเเปรสภาพให้เป็นอัญมณีสวยงาม.

ชนิดแหล่งที่มา

ชนิด ประเภทของเเร่ที่นำมาเเปรรูปกลายมาเป็นอัญมณีที่พร้อมนำไปใช้ทำเครื่องประดับ.

ตลาดพลอย

เเหล่งจัดจำหน่ายต่างๆภายในจังหวัด การเลือกเเละเเนะนำการซื้อขายอัญมณีดังกล่าว.

CHANTHABURI GEM AND JEWELRY

สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี .

Copyright © All rights reserved | Chanthaburi Gem And Jewelry station. www.cgo.co.th